Thursday, 5 November 2009

Kijk van jongeren en ouderen naar de Bijbel

Slechts 30 procent van de Amerikaanse jeugd vindt de Bijbel volkomen betrouwbaar. Van de ouderen onderschrijft 58 procent deze uitspraak.

Ook in onze contreien kan men stellen dat hoe jonger iemand is, hoe minder vaak hij of zij de Bijbel leest. In een een peiling onder ongeveer 5000 personen in vijf leeftijdscategorieën heeft het onderzoeksbureau The Barna Group gevonden dat ruim de helft van de personen die ouder zijn dan 64 jaar per week gemiddeld vijftien minuten besteedt om de Bijbel te lezen en te bidden. Bij de jongeren is dit bijna 30 procent.

Meer dan de helft van de jeugd zou de Bijbel wille

David Kinnaman, voorzitter van The Barna Group, concludeert dat toekomstige generaties zich meer van de Bijbel zullen distantiëren. „Over het algemeen staan jongeren sceptisch ten opzichte van de Bijbel. Ze trekken de historiciteit ervan in twijfel, evenals de relevantie van de Bijbel voor hun eigen leven. Ze zien de Bijbel niet als het Boek dat alles bevat om een betekenisvol leven te leiden.”

Volgens Kinnaman is de houding van de jeugd een uitdaging voor ouderen om nieuwe manieren te vinden om de Bijbel uit te leggen.

n samenvoegen met andere geschriften, terwijl hier slechts 40 procent van de 26- tot 44-jarigen en 33 procent van de ouderen mee instemt.

Ruim 50 procent van de jongeren gelooft dat de Bijbel dezelfde geestelijke waarheid bevat als andere heilige boeken. Van de ouderen stemt een derde hiermee in.


No comments:

Post a Comment