Monday, 23 November 2009

Protest tegen VN-resolutie over Godslastering

BRUSSEL (KerkNet/ChristianPost/Bijelonderzoekers) – Meer dan honderd organisaties protesteren samen tegen een aangekondigde VN-resolutie over godslastering. Het initiatief moet een herhaling van de rellen na de publicatie van de Mohammed-cartoons vermijden. Volgens de ondertekenaars betekent de resolutie een ernstige stap terug voor de godsdienstvrijheid, omdat zij zich te exclusief richt op de belediging van de islam. Men vreest daarom dat ze de discriminatie van religieuze minderheden in islamitische landen slechts zal versterken.
Tina Lambert van Christian Soldarity Worldwide: “Deze resolutie bezorgt een stevige basis voor wetten tegen godslastering die vooral gebruikt worden om minderheden te discrimineren.” Lambert roept VN-lidstaten op tot een veto tegen de resolutie in de huidige vorm. “Mensenrechtengroepen uit de hele wereld moeten hun krachten bundelen zodat deze ondoordachte bepaling nooit van kracht wordt.”

Vrijheid van meningsuiting was bedoeld om zaken als vrijheid van geweten en vrijheid van godsdienst te garanderen. Het was niet bedoeld als volmacht om aanstoot te geven. Die vrijheid van mening te mogen naar voor brengen moet blijven bestaan, maar zij mag ook geen recht geven om zo maar te kwetsen of totale onwaarheden te verkondigen.

Overal wordt agressief en kwetsend taalgebruik steeds gewoner. Het wordt zelfs bijna een sport om zoveel mogelijk de spot te drijven met anderen of met dingen of organisaties. Voor christenen is het belangrijk om weerstand te bieden tegen deze populistische trend van anderen uitschelden en belachelijk maken. Het is uitermate belangrijk welke woorden wij gebruiken in onze communicatie. Volgelingen van Jezus moeten heel andere uitgangspunten hanteren dan het standaard volk.Niet de vrijheid van meningsuiting moet ons uitgangspunt zijn, hoe belangrijk die vrijheid ook is. Volgens 'Habakuk' zijn er tijden geweest dat de gemeente van Christus functioneerde in een context waar die vrijheid niet bestond en bestaan er nu ook veel van zulke situaties.

Godslastering en verloedering


Gods Woord geeft duidelijk aan wat onze uitgangspunten moeten zijn. ‘Gedraagt u als wijzen ten opzichte van hen die buiten staan' (Kol. 4:5). Dat wil niet zeggen dat je je mond moet houden, maar wel dat je je bezint hoe je spreekt.

Als christenen moeten we wellicht vaker een duidelijk protest laten horen tegen alle godslastering en verloedering in onze samenleving, zolang we die vrijheid nog hebben. En aanstoot kun je niet altijd voorkomen, de boodschap van het Evangelie is voor velen aanstootgevend in zichzelf. Wij moeten de waarheid verkondigen. Maar dat mag nooit een excuus zijn voor opzettelijke belediging. ‘Uw spreken zij te allen tijd aangenaam', zegt Paulus in die context (Kol. 4:6). In felle discussies sprak hij vaak ongezouten de waarheid, maar naar de wereld toe bediende hij zich nooit van banale taal die onnodig aanstoot gaf.

No comments:

Post a Comment