Sunday, 22 November 2009

Psalmmuziekproject

In 1562 werd, onder redactie van Calvijn, het Geneefs Psalter uitgegeven. Honderdvijftig psalmmelodieën die je kunt herkennen door het gebruik van kerktoonsoorten en uitsluitend halve- en kwartnoten. Daarnaast is de omvang van iedere melodie maximaal één octaaf.

Eelco Vos (pianist en componist) en Luca Genta (arrangeur en cellist/fluitist ) hebben de handen ineengeslagen om te komen tot een herziening van de oorspronkelijke melodieën van deze psalmen.zij hebben de ritmische patronen uitgebreid, de instrumentatie veranderd en structuren en harmonieën herzien.

In tegenstelling tot het project ‘Psalmen voor nu' is ervoor gekozen om aan te sluiten bij bestaande berijmingen. "Mede hierdoor is het project ‘Psalmen - 2e druk' een feest van herkenning geworden," aldus Ecovata, die de cd uitbrengt. Momenteel wordt, in samenwerking met het Calvin Institute of Christian Worship, gekeken naar een Engelse uitgave.

No comments:

Post a Comment