Thursday, 5 November 2009

Staat Europa voor vrijheid van godsdienst

In het als zo gelovige Rooms Katholieke bestempelde land Italië liet men deze week de verordening tot uitvoer laten brengen dat in de openbare scholen alle religieuze tekens , zoals ook de kruisjes aan de muur, moeten verdwijnen. In België hadden wij het vorig jaar over Sint-Niklaas wiens mijter zelfs geen tekens van het christelijk geloof" mocht hebben en waarbij niet mocht verwezen worden naar de Catholieke kerk. In Frankrijk hebben de JG en andere predikers het zeer moeilijk om de huizen langs te gaan om te prediken, daar het eigenlijk verboden is. Eigenaardig schreeuwt men makkelijk dat de Islam gediscrimineerd wordt en zich niet overal vrij mag uiten. Het roepen van de moskeeën moet kunnen  maar het klokken luiden zou dan weer niet mogen. (Versta mij niet verkeerd, beiden zouden mijns inzien niet moeten - andere mensen moet men zijn geloof niet opdringen door lawaai.)

Maar waar staat Europa voor als zij zich willen uitbreiden met een hoofdzakelijk Moslim land als Turkijë waar men het gedachtengoed van Atta Turk opzij aan het schuiven is. De scheiding van kerk en staat valt meer weg om te komen tot een conservatieve Islam staat. Met de jaren is het in Turkije veel moeilijker geworden om zich naar eigen believen te kleden en zich vrij te uiten over politiek en religie. Het is er niet meer mogelijk om als christen vrijmoedig over het geloof te spreken.
Eddy uit Zwolle schreef: "We bevinden ons in een spagaat: aan de ene kant 'de' Turk liefhebben en zien als schepsel van God en aan de andere kant de macht en denkwijze van 'de' Turk afkeuren." Ons valt dan op dat er weer aan veralgemening van de Turk wordt gedaan. En vele burgers hier denken ook dat de Turkse gemeenschap werkelijk kiest voor de strengere Islametisering.

Volgens sommigen lijkt Dr Oehring, van de rooms-katholieke organisatie Missio, te zeggen dat het de goede kant opgaat met de godsdienstvrijheid in Turkije (de intolerantie in belangrijke media is verminderd), maar te langzaam, maar langs de ander kant laat hij, volgens mij, toch blijken dat het niet echt verbeterd is.

Lees verder > Turkse houding tegenover religie

No comments:

Post a Comment