Thursday, 5 November 2009

Route Abraham wordt pelgrimspad

In de Negev-woestijn in Israël wordt gewerkt aan een pelgrimspad dat is gewijd aan de aartsvader Abraham. Aftakkingen van het pad liggen in Turkije en Jordanië. Later moeten ook Syrië en Iran volgen.

Abraham was afkomstig uit Ur der Chaldeeen, waarvan algemeen wordt aangenomen dat het in het huidige Irak lag. Op Gods bevel trok hij daar weg. Via omzwervingen die hem waarschijnlijk door Syrië hebben geleid, kwam hij terecht in Kanaän, het huidige Israël. Hij kwam in ieder geval zo zuidelijk als Beersheba, tegenwoordig gezien als de toegangspoort tot de Negev woestijn. Maar waarschijnlijk heeft Abraham ook zuidelijker rondgezworven, door de Negev dus. In ieder geval heeft hij, nadat hij zich gevestigd had in Kanaän, Egypte bezocht en ook daarvoor moet hij door de Negev zijn getrokken.

De initiatiefnemer voor het pelgrimspad, Avner Goran, zegt dat Abraham als ‘vader van vele volken’ universeel aanspreekt en dat het pelgrimspad dus niet uitsluitend een zaak voor Joden of christenen is. Ze hopen dat het pad op den duur de populariteit van de Europese pelgrimsroute naar Santiago de Compostela in Noord-Spanje naar de kroon zal steken.

No comments:

Post a Comment