Monday, 23 November 2009

Tong in bedwang houden tegen overvloed van woorden


“Bij een overvloed van woorden blijft de zonde niet uit, maar wie zijn lippen in toom houdt handelt verstandig.” (Spr 10:19 WV78)

“Want Wie het leven liefheeft en gelukkige dagen wil genieten, weerhoude zijn tong van het kwade en zijn lippen van het spreken van bedrog.” (1Pe 3:10 WV78)

“Weet dit wel, geliefde broeders: ieder mens moet vlug zijn om te luisteren, maar langzaam om te spreken, langzaam ook om toornig te worden;” (Jak 1:19 WV78)

“Wie spaarzaam is met zijn woorden, toont verstand en wie zichzelf beheerst, is een man van inzicht. Als hij zwijgt wordt zelfs een dwaas voor wijs gehouden, en als hij zijn lippen op elkaar houdt, geldt hij als verstandig.” (Spr 17:27-28 WV78)

“(5:2) Want te veel werk leidt tot gedroom en te veel praten tot gebazel.” (Pre 5:3 WV78)

“Zij mogen niemand belasteren en geen ruzie zoeken, zij behoren veeleer vriendelijk te zijn en uiterst zachtmoedig in de omgang met alle mensen zonder uitzondering.” (Tit 3:2 WV78)

“Mijd het profaan en hol geredeneer; zij zullen de goddeloosheid nog verder drijven” (2Ti 2:16 WV78)

“Maar sommigen zijn afgeweken van deze weg en vervallen tot zinloos gepraat.” (1Ti 1:6 WV78)

“Bovendien maken zij er een gewoonte van overal binnen te lopen doordat zij niets om handen hebben; en dat niet alleen, zij praten zonder einde, bemoeien zich met alles en zeggen dingen die geen pas geven.” (1Ti 5:13 WV78)

“Ik zeg u: Van ieder onnut woord dat de mensen spreken, zullen zij rekenschap moeten afleggen op de dag van het oordeel, want naar uw woorden zult gij gerecht bevonden en naar uw woorden zult gij geoordeeld worden.’” (Mt 12:36-37 WV78)

Zeg dit: Heer, help mij om mijn tong in controle te houden en alleen maar te zeggen wat aanvaardbaar is voor jou.

Engelse versie / English version > Keeping quiet, being wise

No comments:

Post a Comment