Tuesday, 1 December 2009

Van de vele boeken kan enkel de Bijbel je transformeren

Engelse versie / English version > Of the many books Only the Bible can transform

De Bijbel heeft macht om te arresteren en te veroordelen,
Om Gods waarheid aan onze ziel te onthullen ;
Want daarin vinden we het goede nieuws van de Ene
Die alleen ons kan reinigen en geheel maken.
-Fitzhugh

Veel boeken kunnen u informeren, alleen de Bijbel kan je transformeren.

No comments:

Post a Comment