Tuesday, 24 November 2009

Verenigd door Christus

“De eenheid in België is mogelijk!” Dat is wat de groep "Verenigd door Christus" gelooft, want als de Koning der Koningen hen verenigt, nederlands-, frans- alsook duitstaligen, dan zullen we werkelijk de roeping van België beleven die er een is van een land met meerdere culturen.

In een tweedaagse bijeenkomst wil de vereniging
Verenigd door Christus de eenheid en samenhorigheid laten blijken. Een katholiek priester, een evangelisch voorganger en een orthodoxe vrouw zullen tot de sprekers behoren.

 « Verenigd door Christus »

Peter Benoitlaan 3

9120 Beveren-Waas

info@verenigddoorchristus.org

De inschrijving gebeurt via de website en niet per e-mail