Tuesday, 10 November 2009

Vrijmoedig risico’s nemen


"Het is mijn filosofie van het leven dat problemen verdwijnen
wanneer zij vrijmoedig worden geconfronteerd."
- Isaac Asimov

"Het christelijk geloof is geen theorie of mening, maar een leven.
Het is geen filosofie over het leven, maar een levende aanwezigheid."
- Samuel Taylor Coleridge

"De taak die voor ons ligt is nooit groter dan de kracht die achter ons staat."
- Onbekend Auteur

"Beter God lief te hebben en als onbekende te sterven,
dan de wereld lief te hebben en als een held te sterven.
Beter tevreden te zijn in armoede, dan te sterven als slaaf van rijkdom.
Beter risico's te hebben genomen en te hebben verloren,
dan niets te hebben gedaan en er in geslaagd zijn."
- Erwin W. Lutzer


"Bidt altijd met alle gebed en smeking ... dat uitspraak kan worden gegeven aan mij,
dat ik mijn mond stoutmoedig mag openen om het mysterie van het evangelie bekend te maken,
waarvoor ik een gezant ben in ketens;
dat ik in deze vrijmoedig kan spreken, zoals ik behoor te spreken."
Efeziërs 6:18-20

Heer God, geef mij vrijmoedigheid van spreken
en laat mij over de moeilijkheden heen stappen.
geef dat ik de mij opgedragen taken steeds goed vervul,
dat vraag ik in Jezus naam, amen.


Engelse versie / English version > Frank risks taking