Wednesday 11 November 2009

Vuur in zich hebben om anderen warm te maken


"Hij die geen vuur in zich heeft kan anderen niet warm maken."
- Onbekend auteur

"Als principes die tegen je diepste overtuigingen in gaan de overhand krijgen,
dan is oorlog je roeping en is vrede zonde geworden.
Je moet, ten koste van je dierbaarste vrede, al je overtuigingen bloot leggen
voor vriend en vijand, met al het vuur van je geloof."
- Abraham Kuyper

"Het christelijk geloof zou alles voor ons moeten betekenen,
voordat het iets voor anderen kan betekenen."
- Donald Soper

"De wind van God waait altijd,
maar jij moet de zeilen stellen. "
- Onbekend auteur

"Hij maakt de winden Zijn boodschappers,
Vlammend vuur Zijn ministers. "
Psalm 104:4

"Zijn zij niet allen dienende geesten,
uitgezonden om dienst te maken in het belang van degenen die redding erven? "
Hebreeën 1:14

"Niemand steekt een lamp aan en verbergt ze in een pot of zet ze onder een bed.
In plaats daarvan zet hij ze op een standaard,
zodat degenen die binnen komen het licht kunnen zien."

Lukas 8:16

Jehovah vervul mij met Uw leer
en maak dat mijn begeestering anderen mag aanwakkeren.

Engelse versie / English version > To have fire in yourself to warm others

No comments:

Post a Comment