Saturday, 7 November 2009

Weten waar naartoe te gaan


"De wereld gaat uit de weg voor de persoon die weet waar hij gaat"
- Onbekend

Wij zijn slechts vreemdelingen die als gasten bij U vertoeven,
zoals al onze vaderen; ons bestaan op aarde is een schaduw, zonder enige zekerheid.
1 Kronieken 29:15

En de Heer zal mij blijven beschermen tegen alle boze aanslagen en mij behouden overbrengen naar zijn hemels koninkrijk. Hem zij de heerlijkheid in de eeuwen der eeuwen! Amen.
2 Timotheüs 4:18


"Al dezen stierven in het geloof, zonder daarvoor de beloften te krijgen, maar ze gezien hebbende en ze verwelkomd hebbende van op een afstand, en beleden hebbend dat zij vreemdelingen en ballingen op aarde waren. Voor degenen die zeggen dat zulke dingen het duidelijk maken dat ze een eigen land zoeken. En al deze, een goed getuigenis verkregen hebbende door het geloof, de belofte niet ontvangen hebbende, God heeft wel iets beter voor ons voorzien, dat zij niet mogen volmaakt worden gemaakt los van ons. "
Hebreeën 11:13-14, 39-40

Mijn God, geef dat ik bewust vooruit ga in dit leven
en mijn stappen in de juiste richting zet met de juiste intenties
en laat mij toenemen in de genade en de kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus.
Hem zij de eer, nu en in eeuwigheid!

 

Engelse versie / English version > Knowing where to go to

No comments:

Post a Comment