Tuesday, 29 December 2009

Alle dingen zijn van God

Aansporingen Uit De Dagelijkse Lezingen


Arts Thomas, in een kladje geschreven vlak voor zijn dood, daarna gevonden onder zijn papieren, definieert aldus de schriftuurlijk-geopenbaarde opvatting van de Vader, van wie alle dingen zijn: "Absolute macht, uit wiens onvergankelijke stof of hypostase vrije geest straalt, is voor alle bestaande dingen. Deze zelf-bestaande onvergankelijke stof is in wezen de geest – geestelijke substantie - een concentratie en verdichting tot een lichaam van alle attributen, intellectuele, morele en fysieke, almacht van - alle dingen zijn uit van de Godheid ( 1 Korintiërs 8:6). Alle dingen bestaan uit de Godheid, en ze waren niet gemaakt uit het niets. De zon, de maan en de sterren, samen met alle dingen met betrekking tot elk, werden gemaakt van iets en dat iets was het stralende uitvloeisel van Zijn stof, of vrije geest, die onbegrensde ruimte doordringt."

Robert Roberts, De Manieren van de Voorzienigheid, pagina 13


Engels origineel / English original > All things are of God

No comments:

Post a Comment