Tuesday, 29 December 2009

Nu wij naar het einde van het jaar komen

Een kleine jongen was het aantal keren dat een slecht werkende klok sloeg aan het tellen. Tot zijn grote verbazing sloeg de klok sloeg dertien keer. Hij liep snel naar zijn moeder en riep: "Moeder, het is later dan het ooit is geweest!"

Hoewel de klok onjuist kan zijn, was de kleine jongen zijn verklaring waarachtiger dan hij besefte. Het is later dan het ooit is geweest. Paul zegt het duidelijk toen hij schreef: "Nu is onze redding dichterbij dan toen wij geloofden."

Zoals we aan het eind van elk jaar komen, realiseren we ons dat we dichter bij de terugkeer van onze Heer zijn dan we ooit zijn geweest. Wij hoorden klagen als ze zulke praat hoorden zoals deze en ze de woorden die Peter toeschrijft aan de spotters bijna papegaaiden die zeiden, "waar is de belofte van Zijn komst? Sedert de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals ze waren vanaf het begin van de schepping."

Nu zou natuurlijk geen echte gelovige zo iets zeggen, maar als we ongeduldig worden als we horen van de komst van de Heer en zeggen: 'we hebben dit gehoord sinds we een kind waren en hij is nog steeds niet gekomen,' zijn we misschien niet op zoek naar hem met de spanning welke dat Paul en Peter wilde dat we hebben.

Eigenlijk is de terugkeer van Christus slechts een hartslag verwijderd voor elk van ons. Voor degenen die gestorven zijn, (in slaap gevallen in de Heer) is Christus gekomen, daar hun volgende bewuste moment dat in de aanwezigheid van hun Heer zal zijn. Wij die in leven zijn en misschien blijven, moeten de urgentie van de tijden voelen en beseffen dat er een dag zal zijn "als God zal oordelen over de geheimen van de mannen door Jezus Christus." Die dag is dichterbij dan ooit is geweest en we zijn er goed aan ons voor te bereiden alsof het morgen zal zijn.

Zoals we de weinige resterende dagen van elk jaar aftellen moeten we denken: "wat hebben we gedaan in de 365 dagen achter ons dat echt iets tot de eeuwigheid deed?" We zijn de tel kwijt hoe vaak we onze tanden kunnen hebben geborsteld of het aantal uren die we weg sliepen, maar wat hebben we gedaan voor Jezus?
Als we hem in zijn aangezicht moeten kijken voor zijn rechterstoel zal hij van ons het antwoord op die vraag verwachten. Kunnen we nu deze beantwoorden? Als we nu problemen met de beantwoording van de vraag hebben, kan het dienen als een waarschuwing, zodat we in staat zullen zijn om een beter antwoord te hebben voor de dagen die voor ons in het nieuwe jaar komen.

Veel bedrijven vinden dat de doelstellingen eenvoudiger zijn te realiseren als er quota worden vastgesteld. Ze hebben productiequota, verkoop quota, enz., en misschien als we een paar van onze eigen quota zouden hebben kunnen we meer bereiken.

Bezoek een arme ziel, lees ten minste een goed boek per maand, doe elke dag onze Bijbel lezingen. We kunnen allemaal aan veel meer denken om aan onze lijst toe te voegen.

Nu, natuurlijk kunnen we deze dingen doen zonder de hulp van een formeel quotum maar misschien zouden wij efficiënter zijn in het gebruik van onze tijd als we het rantsoeneerden.

Als het er echt op aan komt, gaan we elk worden aanvaard of verworpen door Christus volgens de manier waarop we onze tijd gebruikten. We werden elk gelijk gecreëerd in dit ene geval voordat we allemaal 24 uur per dag hebben, maar sommige plaatsen een hogere waarde er op dan anderen. Onze toekomst zal worden bepaald door de manier waarop we onze tijd doorbrengen.

Zoals we de komende jaren naar een einde zien komen, kunnen wij worden beschuldigd ze te vullen met eten, drinken, kopen, verkopen, planten en bebouwen? Geen van deze dingen zijn een zonde op zich, maar ze zijn allemaal dingen die onze tijd nemen, onze energie en onze gedachten. Als dit alles is wat we deden in het jaar hadden we beter gepland om God eerst in ons leven te plaatsen in de dagen die voor ons zijn of we zullen niet beter dan de burgers van Sodom zijn, die door Jezus werden beschuldigd van het doen van deze dingen en geen tijd te nemen voor God.

'Zie je dan dat je omzichtig loopt, "zegt Paul," niet als dwazen, maar als wijs, de tijd aflossend, want de dagen zijn kwaad." "Het kennen van de tijd, dat het nu hoog tijd is om wakker te worden uit de slaap, want nu is onze redding dichterbij dan toen wij geloofden."

Zoals elk nieuwe jaar nadert, vragen wij ons af wat er zal gebeuren tijdens het nieuwe jaar. Het zou heel goed kunnen zijn dat het een jaar van de start van de omstandigheden in Israël zal zijn die binnenkort zullen leiden tot de terugkeer van onze Heer. We leven in een bijzonder tijdperk of we nu al of niet van een hoge leeftijd zijn. Laten we elk jaar leven alsof het onze laatste is, of we 16, 60 of 101zijn.

Hoe kunnen we dat doen? Door te beseffen dat er eigenlijk maar ééen doel voor onze individuele bestaan is. Als Jezus komt om ons op te roepen voor zijn rechterstoel, zal dat moment het einde van ons sterfelijk leven zijn zoals wij het kennen. Op dat punt zullen we ofwel onsterfelijk worden en eeuwig leven, welke die 101 jaar doen lijken als een klein vlekje van tijd, of wij zullen vernietigd worden, en dat zal dan betekenen dat ons hele leven echter vele jaren van nutteloze energie is geweest. Wij zullen dan veel tijd verspild hebben.

Nu zijn wij aan het bepalen welk vonnis het onze zal zijn. Het is de Vader Zijn welbehagen om ons het koninkrijk te geven, zodat we weten dat Hij wil dat wij er in zullen komen.

Wat heeft de toekomst in petto voor ons dat belangrijker is dan het koninkrijk? Een nieuwe baan, geld, een sport, een nieuw huis? Deze dingen zullen onbelangrijk lijken wanneer we geconfronteerd worden met de Heer Jezus Christus en hij ons vraagt: "Wat heb je voor mij gedaan?"

Hoe verstandig zijn wij om bij het begin van het jaar te beslissen ons jaar voor de Heer te maken. Het zal een geweldig jaar zijn als wij dat doen. Het wordt een ramp als we het niet doen, ongeacht wat we nog meer kunnen bereiken.

Als we onszelf volledig overgeven aan God in het nieuwe jaar, zal Hij alle dingen om "samen te werken tot ons nut" omdat "de ogen van de Heer op de rechtvaardigen zijn, en zijn oren zijn open tot hun huilen."

Sommige van de dingen die ons zouden hebben verstoord en veel van de beproevingen die ons zouden zijn veroorzaakt zullen ons niet meer storen, want we hebben geleerd in welke toestand zijn we ook mogen zijn, daarmee tevreden te zijn.

Ja, het komende jaar kan het beste jaar van ons leven zijn als we het leven alsof het onze laatste is. Zelfs als het niet zo is, zal het beter zijn omdat we het geheel en volledig beleefden voor de Heer.
Laten we nu besluiten dat we ons best doen om uiteindelijk ons leven over te geven aan God. Wij treden Paul bij in de roep: "Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft.”


Met onze beste wensen voor het einde van het jaar en een goede nieuwe start.


Engelse versie / English version > Coming to the end of the year

1 comment:


 1. Mijn vroegste Verlangen zal zijn:

  Ik zal ernaar streven om eenvoudig en oprecht naar allen te zijn.

  Ik zal proberen niet mijn eigen te behagen en mijzelf te eren, maar de Heer.

  Ik zal voorzichtig zijn om de Heer te eren met mijn lippen,
  dat mijn woorden zalvend kunnen zijn en gezegend voor iedereen.

  Ik zal proberen trouw te zijn aan de Heer, de Waarheid, de broeders en allen met wie ik heb te doen, niet alleen in grote zaken, maar ook in de kleine dingen van het leven.

  Mezelf vertrouwend aan de Goddelijke zorg en de Wonderbaarlijke terzijdestelling van al mijn interesses voor mijn hoogste welzijn, zal ik proberen niet alleen zuiver te zijn van hart, maar ook alle angst proberen af te weren, alle onvrede, alle ontmoediging.

  ReplyDelete