Saturday 19 December 2009

De uitdagingen van het leven mogen u niet verlammen


"De uitdagingen van het leven worden niet geacht u te verlammen,

ze zijn verondersteld om je te helpen ontdekken wie je bent."
- Bernice Johnson Reagon

De problemen en de druk van vandaag kunnen maken dat een huwelijk
als een onmogelijke droom lijkt. Maar God is er om u begeleiden.

"De ultieme maatstaf van een mens
is niet hoe hij is op momenten van comfort en gemak,
maar hoe hij is op momenten van tegenslag en controversie."
- Martin Luther King, Jr.

"Vertrouw nadrukkelijk op het oude, oude evangelie.
Je hebt geen andere netten nodig als je vist voor mensen.
De netten die je Meester gegeven heeft zijn sterk genoeg
om de kleintjes te houden.
Spreid deze netten en geen andere,
en je hoeft niet bang te zijn voor de vervolmaking van Zijn Woord:
"Ik zal bij je zijn."
- Charles H. Spurgeon


"Beschouw het als pure vreugde, mijn broeders, wanneer u geconfronteerd wordt met allerlei proeven van vele soorten,
omdat je weet dat het testen van uw geloof uw doorzettingsvermogen ontwikkelt.
Doorzettingsvermogen moet haar werk afronden, zodat je volwassen mag worden
en dat er je niets zal ontbreken. "

Jakobus 1:2-4

Mijn God en mijn Vader,
laat mij dagelijks groeien
en niet met tegenzin opkijken naar de nieuwe uitdagingen,
maar vol moed en gezindheid om te volharden.
Geef dat ik slaag in mijn leven,
in Christus Jezus’ naam.
Amen


Engelse versie / English version > Life's challenges may not paralyse you

No comments:

Post a Comment