Tuesday, 15 December 2009

Een man die anderen niet kan vergeven


"Een man die anderen niet kan vergeven breekt de brug af die hij moet oversteken.

Ieder mens heeft behoefte aan vergeving. "
- Thomas Fuller

"Daarom, als Gods uitverkoren volk, heilig en zeer geliefd,
kleedt jezelf met medeleven, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.

Verdraagt elkaar en vergeef mekaar welke klachten die u hebt tegen elkaar.
Vergeef zoals de Heer u vergeven heeft.
En doet over al deze deugden liefde, die hen allemaal samen bindt in een perfecte eenheid."

Kolossenzen 3:12-14

God, geef dat ik steeds vergevensgezind zal kunnen zijn.
en dat ik mijn liefde aan allen zal kunnen delen.

Engelse versie / English version > A man who cannot forgive others

No comments:

Post a Comment