Tuesday, 15 December 2009

Interreligieus overleg orgaan

RELIGIEUZE LEIDERS VAN BELGIË ONDERTEKENEN HANDVEST

BRUSSEL (KerkNet) – Op donderdag 17 december a.s. om 11 uur in de Congreszaal van het federale parlement in Brussel ondertekenen vertegenwoordigers van de belangrijkste geloofsgemeenschappen in ons land een gemeenschappelijke verklaring. Het betekent meteen de officiële start van een nieuw interreligieus overlegorgaan: de Belgian Council of Religious Leaders (BCRL) of Belgische Raad van Religieuze Leiders. Prinses Mathilde zal de plechtigheid bijwonen.
In november 2007 werd in het Sint-Annakasteel de oprichting van een ‘Belgische Raad voor Religieuze Leiders’ aangekondigd. De ondertekening van een handvest op basis van een gemeenschappelijke verklaring is het resultaat van twee jaar ontmoetingen in naar verluidt goede wederzijdse verstandhouding vanuit een gemeenschappelijk streven naar meer eenheid en vrede. Bij toerbeurt werden de leden door een van de andere religieuze leiders ontvangen en werden de respectieve tradities voorgesteld.
Het doel van de BCRL is naar eigen zeggen tweeledig: als instrument van dialoog representatieve vertegenwoordigers van de verschillende godsdiensten in ons land met elkaar in gesprek brengen en de gemeenschappelijke religieuze en geestelijke inzet beklemtonen in de strijd voor vrede en humaniteit. In synergie kunnen de godsdiensten een bijdrage leveren aan en antwoorden geven op vragen in verband met het samenleven in diversiteit én verbondenheid in onze samenleving. Veel meer dan onderlinge verschillen te beklemtonen, wil de raad die verzachten.
Namens de rooms-katholieke Kerk heeft kardinaal Godfried Danneels het handvest ondertekend. De andere ondertekenaars zijn: metropoliet Panteleimon (orthodoxen), Robert Innes (anglicanen), Guy Liagre & Francis Renneboog (protestantse en evangelische gemeenschap), Abdulaziz M. Al-Yahya, Semsettin Ugurlu, Ahmed Hany Mahfoud (moslimgemeenschap), grootrabbijn Albert Guigui (joodse gemeenschap), Lama Karta, Phra Suddhinanavides en Frank De Waele (boeddhistische gemeenschap), Herman Janssens (hindoegemeenschap) en Ramesh Mehta (jaïngemeenschap).

(Kerknet)