Thursday, 31 December 2009

Gemeenschappelijk handvest voor religie

RAAD VAN RELIGIEUZE LEIDERS ONDERTEKENEN HANDVEST

BRUSSEL (KerkNet) – Donderdagmiddag 17 december werd in aanwezigheid van prinses Mathilde de gemeenschappelijke verklaring en een gemeenschappelijk handvest door de ‘Belgian Council of Religieus Leaders’ (BCRL of Belgische Raad van Religieuze Leiders) in de Congreszaal van de Kamer van Volksvertegenwoordigers officieel ondertekend. Het handvest is het resultaat van twee jaar ontmoetingen in wederzijdse verstandhoudingen en werd ondertekend door de katholieke, orthodoxe en anglicaanse kerk, de protestantse, evangelische, moslim, joodse, boeddhistische, hindoeïstische en jaïnistische gemeenschap. Namens de rooms-katholieke Kerk ondertekende kardinaal Godfried Danneels. Ook mgr. Guy Harpigny, bisschop van Doornik en referent voor de interreligieuze dialoog, woonde de plechtigheid bij.
Eerste minster Yves Leterme, moest zich wegens andere verplichtingen laten verontschuldigen, en werd vertegenwoordigd door Mark Van de Voorde, zijn raadgever Communicatie en Maatschappelijke Tendensen. De premier onderstreepte dat hij in het handvest de bezorgdheden herkende die ook hem inspireerden: dialoog die leidt tot begrip en verstandhouding, spiritueel getuigenis van humane waarden, overleg over de grote vragen van deze tijd, bovenal de ontmoeting “van identiteit tot identiteit”.
CD&V-volksvertegenwoordiger Mia De Schamphelaere, sloot als ondervoorzitster van de Kamer van Volksvertegenwoordigers deze officiële plechtigheid af en onderstreepte dat een dialoog tussen godsdiensten en culturen noodzakelijk is, dit om een sfeer te creëren waarin elke burger in een goede verstandhouding kan samenleven.

De vertegenwoordigers van de religieuze gemeenschappen in ons land die het handvest ondertekenden

De vertegenwoordigers van de religieuze gemeenschappen in ons land die het handvest ondertekenden Bron: CtB

Lama Karta ondertekent het handvest

Lama Karta ondertekent het handvest Bron: CtB

(Kerknet)

No comments:

Post a Comment