Tuesday, 1 December 2009

Haspers psalmen

”De Psalmen van Israël op de oorspronkelijke melodieën uit de zestiende eeuw opnieuw naar het Hebreeuws bewerkt en voorzien van aanteekeningen.” was de ondertitel voor Hendrik Hasper (1886-1974) zijn Psalmen berijming ter vervanging van de staatsberijming die sinds 1773 in gebruik is, die volgens hem niet meer voldoet.

De berijming roept heel veel reacties op, positieve en negatieve. Tussen de eerste uitgave van 1936 en de derde versie van 1949 is de bundel onderwerp van veel discussie. Evenals daarna. Steeds duidelijker wordt dat de hervormden weinig interesse hebben. Zij werken liever met echte dichters aan een nieuw psalmboek.

Binnen de GKN ligt dat anders. Helaas voor Hasper gaat het hier echter mis na het „gewichtige besluit” van 1949. Door een onverkwikkelijke strijd over het contract tussen de kerk en Haspers stichting die de rechten beheert komt men aan het invoeren van de psalmen niet toe.

DS. HASPER

Lees meer >Pionierpsalmist van de twintigste eeuw

No comments:

Post a Comment