Tuesday, 1 December 2009

Verbod veruiterlijking van overtuiging

Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) wil het debat rond de hoofddoek ontzenuwen. Daarom wil het Centrum voortaan spreken over de 'veruiterlijking van overtuigingen' in plaats van de 'veruiterlijking van religieuze, levensbeschouwelijke en politieke overtuigingen'. Voorts wil het Centrum een verbod op veruiterlijkingen van overtuigingen in het basisonderwijs.

Het CGKR lanceert www.diversiteit.be/veruiterlijkingen en formuleert aanbevelingen voor drie sectoren: werkgelegenheid, openbare diensten en onderwijs.

Lees ook >CGKR wil verbod op religieuze symbolen in basisonderwijs

No comments:

Post a Comment