Tuesday 8 December 2009

Hoe moeten we prediken?

Jezus christus heeft ons de opdracht gegeven 'te gaan en te onderwijzen" om het 'Goede Nieuws' te verkondigen en over heel de wereld te verspreiden.

Hoe moeten we prediken?

We zouden moeten:

• prediken aan iedereen die wil luisteren (Handelingen 28:30)

• prediken met vertrouwen (v. 31)

niet preken met "wijsheid van woorden" (1 Korinthiërs 1:17)

• alleen het ware evangelie prediken (Galaten 1:8)

• prediken met oprechtheid en goodwill (Filippenzen 1:15)

• "onschuldig en ongevaarlijk" worden en "schijnen als lichten in de wereld" (2:15)

• prediken met waarschuwing en onderrichtend (Kolossencen 1:28).


Van – “Prediking van het evangelie” > Preaching the Gospel
Bijbelse Basis Principen
> Basic Bible Principles
http://www.testimony-magazine.org/back/PreachingTheGospel.pdf

Engelse versie / English version > How should we preach?

No comments:

Post a Comment