Saturday, 19 December 2009

Jeugd heeft moeite met Bijbellezen


Jeugd heeft moeite met Bijbellezen


Een meerderheid van de jongeren die persoonlijk uit de Bijbel leest, begrijpt soms of nooit wat er staat. Daarbij is er sprake van een kloof tussen weten en doen. "Meer dan de helft van de jongeren die de Bijbel begrijpt, heeft geen moeite met een levenspraktijk die God concreet verbiedt."

Dat zijn enkele resultaten uit een enquête onder ruim 3000 jongeren uit de achterban van het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) in de Christelijke Gereformeerde Kerken. Het onderzoek 'Om het hart van jongeren' wordt donderdagavond in Gorinchem gepresenteerd.

De onderzoekers zien een verband tussen het begrijpen van de Bijbel bij het persoonlijk Bijbellezen en de consequenties die de jongeren daaruit trekken voor hun levenswandel.

Lees verder in het Reformatorisch Dagblad

No comments:

Post a Comment