Monday, 21 December 2009

Jezus' mirakelen voldoende om zijn identiteit te bewijzen

"Dezelfde werken die ik doe, getuigen van Mij, dat de Vader Mij gezonden heeft." John 5:36


"De wonderen die onze Heer brachten waren alleen bestemd om voldoende te zijn om zijn identiteit vast te stellen, en niet met het oog op de vaststelling van een precedent voor de genezing van de wereld, noch van de kerk. Jezus' geweldige genezings tijd wordt aangeduid in de Schrift als "tijden van teruggave." (Tijd van vergoeding) Wanneer die tijd komt, wanneer het duizendjarig rijk wordt vastgesteld, zal de genezing van de naties het grote werk zijn, en het zal niet alleen een fysieke maar ook een geestelijke en zedelijke genezing zijn, die geleidelijk allen in goede staat terug zal brengen naar al datgene dat verloren was in Eden gegaan, met meer kennis door ervaring. " Z'05-29 R3495: 5 (Hymn 212)

Engels origineel / English original > Jesus' miracles sufficient to establish his identity

1 comment:

  1. Ronald van Restoration LIght schrijft:
    Niet alleen Jezus, maar zijn twaalf apostelen en de 70 discipelen, die hij zond konden direct genezen. In tegenstelling tot genezers vandaag, was het geloof van de kant van de te genezen niet altijd nodig. Jezus en Paulus brachten zelfs sommigen uit de dood. Deze genezingen werden alle tekenen van het bewijs van het Messiasschap van Jezus. Vandaag hebben we de getuigenis van de Bijbel schrijvers over deze wonderen. Die lichamelijke genezingen waren totaal niet volledig, aangezien diegenen die genezen waren uiteindelijk sterven.

    En Paulus spreekt van de gaven van genezing. (1 Korintiërs 12:9,28,30) Het is onduidelijk of hij genezing bedoelt langs geestelijke weg van het hart of lichamelijke genezing, of misschien beide. Ook is het onduidelijk of men met een dergelijke "gave" de doden zou kunnen opheffen.

    Toch zijn wonderen van het lichamelijke genezings type gemeld, niet alleen van belijdende christenen, maar ook van vele heidense religieuze groeperingen uit vrijwel elke hoek van de aarde. Niet alle genezingen zijn van Jahweh, want Jahweh staat de demonen toe om de macht die Hij heeft gegeven te misbruiken, zodat ze vele wonderen kunnen vervullen om te misleiden, met name hier in de laatste dagen. - 2 Tessalonicenzen 2:9-11; Openbaring 16:4,14

    ReplyDelete