Monday, 21 December 2009

Jezus' mirakelen voldoende om zijn identiteit te bewijzen

"Dezelfde werken die ik doe, getuigen van Mij, dat de Vader Mij gezonden heeft." John 5:36


"De wonderen die onze Heer brachten waren alleen bestemd om voldoende te zijn om zijn identiteit vast te stellen, en niet met het oog op de vaststelling van een precedent voor de genezing van de wereld, noch van de kerk. Jezus' geweldige genezings tijd wordt aangeduid in de Schrift als "tijden van teruggave." (Tijd van vergoeding) Wanneer die tijd komt, wanneer het duizendjarig rijk wordt vastgesteld, zal de genezing van de naties het grote werk zijn, en het zal niet alleen een fysieke maar ook een geestelijke en zedelijke genezing zijn, die geleidelijk allen in goede staat terug zal brengen naar al datgene dat verloren was in Eden gegaan, met meer kennis door ervaring. " Z'05-29 R3495: 5 (Hymn 212)

Engels origineel / English original > Jesus' miracles sufficient to establish his identity