Saturday 12 December 2009

Nederland heeft bijna 900 kinderbijbels

Nederland heeft bijna 900 kinderbijbels

In Nederland circuleren bijna negenhonderd versies van de kinderbijbel en aanverwante vertalingen. Ruim de helft van dat aantal is na 1978 verschenen. De moderne kinderbijbel is in kindertaal geschreven en bevat meer plaatjes dan tekst.

Dat heeft theoloog en journalist Willem van der Meiden uitgezocht. Van der Meiden promoveert vrijdag aan de Vrije Universiteit in Amsterdam op zijn onderzoek naar drie eeuwen kinderbijbel in Nederland. Volgens hem weerspiegelen kinderbijbels de pedagogische visies door de eeuwen heen.

De eerste bijbel speciaal voor kinderen verscheen rond 1780. Dat boek spiegelde kinderen een deugdzaam en christelijk leven voor aan de hand van de Bijbel. Tot het begin van de twintigste eeuw bleven kinderbijbels vooral boeken waarin volwassenen hun visie op een goede opvoeding ventileerden. De richtingenstrijd is volgens Van der Meiden duidelijk zichtbaar, wat nogal eens ten koste ging van de kwaliteit.

In 1920 stonden er voor het eerst plaatjes in de kinderbijbel. Het aandeel van illustraties is sindsdien alleen maar toegenomen en overtreft tegenwoordig de hoeveelheid tekst. Volgens de promovendus gaan schrijvers er tegenwoordig van uit dat Bijbelse verhalen gewoon deel uitmaken van de alledaagse (christelijke) opvoeding. Zij hebben hun taal ook aangepast aan de kinderwereld. Vroeger kregen kinderen onverbloemd de soms rauwe taal van de bijbelverhalen voor hun neus. Nu is de toon affectiever, stelt Van der Meiden.

Over de ontwikkeling van de kinderbijbel in Nederland is ook een expositie samengesteld. Die is van 9 december tot 11 april te zien in het Comenius Museum in Naarden.

Bron: ANP

No comments:

Post a Comment