Monday, 14 December 2009

Kies niet onjuist te zijn, omwille van verschillend te wezen


"Kies niet onjuist te zijn, omwille van verschillend te wezen."

- Lord Samuel

"Nu dan, als het je kwaad of ongewenst lijkt Jehovah te dienen
kies dan deze dag wie gij dienen zult;
of de goden die uw vaderen gediend hebben, welke voorbij de rivier waren,
of de goden van de Amorieten, in wier land gij woont;
maar als voor
mij en mijn huis, wij willen Jehovah dienen."
Jozua 24:14-15


Het behaagt mij Heer, U te dienen.
Ik wil steeds voor de juiste acties kiezen.
Geef mij hier voor het inzicht, de kracht en de moed.