Thursday, 31 December 2009

Op het einde van dit burgerlijk jaar


God onze Vader, bij het einde van het burgerlijk jaar en dit eerste decennium van deze eeuw,
denken wij aan al de natuurrampen, al het geweld en de moeilijkheden die vele mensen overkwamen?
Geef dat de mensen meer geluk rondom hen mogen vinden
dat zij bewuster mogen zijn van het einde van dit wereldrijk
en verlangend uitkijken naar Uw komende Koninkrijk.
Laat Uw rijk van Vrede spoedig komen
en laat onze vrienden en kennissen samen met onze familie
er deelgenoten van zijn;
dat vragen wij u in Christus Jezus naam,
amen

Engelse versie / English version > At the end of this civil year