Thursday, 31 December 2009

Preek middel tot overbrenging christelijke boodschap

De preek is het belangrijkste middel –ofwel medium– dat de kerk tot haar beschikking heeft om de christelijke boodschap te verspreiden schrijft Maarten Stolk in het Reformatorisch Dagblad. Maar niet de enige, want ook via liederen, beelden, prenten, pamfletten, brochures, boeken, kranten, radio en televisie vindt er overdracht plaats.
Ouderlingen in de Nieuwe Kerk in Amsterdam omstreeks 1894.
In alle middeleeuwse preken werden de regels der welsprekendheid toegepast, zegt prof. dr. Joris van Eijnatten. Calvinistische hagenpredikers brachten in de zestiende eeuw grote groepen mensen bijeen. Hun toespraken buiten de stadsmuren, in bossen en velden, werden aanvankelijk oogluikend toegestaan.
Een eeuw later kenmerkte de ideale preek zich door de drie k’s: kort, klaar en krachtig.
In de snel moderniserende wereld van de twintigste eeuw gaven christelijke radiosprekers de achterban vingerwijzingen voor het dagelijks leven.

Lees meer in > De ideale preek: kort, klaar en krachtig

No comments:

Post a Comment