Tuesday, 22 December 2009

Prijs de Nieuwgeborene


God, deze dagen herinneren wij de eerstgeboren zoon van de jonge maagd, die voor onze zonden ter wereld kwam.
Laat hen die rond deze dagen geboren worden ook deelgenoten worden van dat wonder.
Dat zij met ons mee mogen roepen: ‘Prijs de Heiland’

Engelse vertaling / English translation > Praise the New Born