Thursday 3 December 2009

Schoonheid van heiligheid

"... De schoonheid van heiligheid, de uitdrukking van aanbidding, is iets wat doorbreekt van binnen uit. Het is gecentreerd in een hart gevuld met eerbiedige vrees, strekkende tot het ontdekken van de wil van God en om het te beantwoorden in nederige vreugde, een leven bevend voor Zijn Woord en inspelend op Zijn bevel, wandelend in de wijze van benoeming van God, wat het ook moge zijn, als schapen tevreden met het grasland, dat de herder heeft geselecteerd; een leven van heiligheid ontvouwend de schoonheid die God verheerlijkt.

De term komt voor in Psalm 29:2, een bewijs te meer dat aanbidding wordt bereikt door het geven van eer aan God: "Geef aan de Heer de heerlijkheid te wijten aan zijn naam: aanbidding van de Heer in de schoonheid van heiligheid." Als we er naar streven het eerste te doen in de normale uitoefening van het leven van het geloof, zullen we daarmee de grote God aanbidden in de dagelijkse ervaring van discipelschap.

Psalm 115 onthult een groot principe -  dat mannen als de God worden die zij aanbidden - vals of waarachtig. Het einde van de ware aanbidding is goddelijkheid. Dit principe ligt aan de basis van een groot Nieuwe Testament woord: "Wij zijn als hem". Maar een ding is van essentieel belang, dat de aanbidding waar is. "

- Dennis Gillett
De Genius van Discipelschap
Aanbidding - Deel 2
De schoonheid van heiligheid

No comments:

Post a Comment