Thursday, 24 December 2009

Wees niet bang, er is goed nieuws want een redder is geboren

Christelijke Overdenking Donderdag 24 december 2009

·                 Luke 2:8-11 (34 kb)    Lukas 2:10

"En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal;" (Lu 2:10 STV)

"'Wees niet bang! Want luister, ik breng u een blijde tijding, die voor het hele volk bestemd is."(GNV)

"En de engel zeide tot hen: Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen:" (NBG 1951)

"De engel zei tegen hen: 'Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen:" (NBV)

"Wees niet bang," zei hij, "want ik breng u het mooiste nieuws dat u ooit hebt gehoord. Het is groot nieuws voor het hele volk." (Het Boek)


Overdenking van vandaag:

Wees niet bang! Wat kan alle angst afstoten in de aanwezigheid van Gods glorieuze boodschappers? De vreugde van de wetenschap dat God Zijn zoon op aarde heeft gebracht om een einde te maken aan de zonde en de vloek uit de tuin van Eden en om de zegen te brengen voor alle mensen! Angst mag ons hart niet overheersen wanneer we weten dat God elke belemmering heeft doorbroken om ons te bereiken met zijn overweldigende genade en door de genadegave van Zijn zoon.
Wij mogen ook opkijken naar dat kind in de voederbak dat opgroeide tot een volwaardig leermeester en een voorbeeld voor ons.

Gebed:

Ik prijs u, almachtige God, voor het geschenk van vreugde dat alle angst wegjaagt. Vul mijn hart met die vreugde en vul mijn gedachten met verwondering als ik uw liefde voor mij probeer te begrijpen. Breng me tot een grotere zorg voor degenen die uw aanbod van genade in uw Zoon Jezus nog niet hebben gehoord of nog niet hebben aanvaard; in zijn naam bid ik. Amen.


1 comment: