Saturday 9 January 2010

Als je denkt dat je te klein bent om effectief te zijn


"Als je denkt dat je te klein bent om effectief te zijn,

ben je nooit naar bed gegaan met een mug. "
- Anita Roddick

"De herhaling van kleine pogingen
zal meer bereiken dan het eenmalige gebruik van grote talenten."
- Charles H. Spurgeon

"Het effectieve gebed van een rechtvaardige vermag veel."
Jakobus 5:16

"Nu vertelde Jezus hun een gelijkenis om te tonen dat zij te allen tijde moeten bidden en er niet in moesten verslappen of moedeloos moesten worden, zeggende:" In een bepaalde stad was er een rechter die geen ontzag voor God had en geen mens respecteerde. Er was een weduwe in die stad, en ze bleef gedurig tot hem komen, zeggende: 'Geef me wettelijke bescherming tegenover mijn tegenstander. " Voor een tijd was hij niet bereid, maar later zei hij bij zichzelf, "Zelfs al ben ik niet bang voor God, noch voor de mens, maar omdat deze weduwe me stoort, zal ik haar wettelijke bescherming bieden, anders zal ze mij voortdurend komen lastig vallen en vermoeien. ' En de Heer zei: 'Hoor wat de onrechtvaardige rechter nu zei, niet de wil van God zal gerechtigheid brengen voor Zijn uitverkorenen, die dag en nacht roepen om Hem, en zou hij hen lang laten wachten? Ik zeg u dat Hij hen spoedig recht zal verschaffen."
Lukas 18:1-8

Ik vraag u God dat ik mijn kleine talenten ten volle zal kunnen benutten.


Engelse versie / English version > If you think you're too small to be effective

No comments:

Post a Comment