Thursday 14 January 2010

De NIV en de Naam van God

Dezer dagen zijn wij in debat over Bijbel vertalingen, -publicaties en verspreidingen.
Hierover kwamen enkele punten ter sprake zoals hoe bepaalde uitgevers op veilig willen spelen en zich aan de traditie willen vasthouden om in de plaats van Gods Naam te drukken 'Heer' te laten lezen.
Dit is zo gebeurt bij de Nieuwe Bijbelvertaling in het Nederlands, maar ook in de Nieuwe Bijbevertaling in het Engels. Zowel het Nederlands Bijbel Genootschap als Zondervan hebben daar de kans gehad om de sinds enkele jaren scheef gelopen 'traditie' weer recht te zetten.

In vroegere artikelen op dit platform en dat van de Vrije Christenen hebben wij het al over dit euvel voor de Nederlandse versie gehad. Betreft de NIV kwam een schrijven van het Wachttoren Genootschap ook ter sprake, welk wij graag met jullie delen. U kan er de inhoud van vinden op: The NIV and the Name of God

No comments:

Post a Comment