Tuesday, 5 January 2010

Een uiteenvallende Bijbel teken voor iemand die dat niet doet


"Een Bijbel die uiteen valt behoort toe aan iemand die dat niet doet".

- Onbekend

"De Bijbel laat zien hoe de wereld vooruit gaat.
Het begint met een tuin en het eindigt met een Heilige Stad."
- Phillips Brooks

"God schrijft het evangelie niet alleen in de Bijbel,
maar ook in bomen en bloemen en wolken en sterren."
- Martin Luther


"Als we onze informatie van het bijbelse materiaal krijgen,
dan is het zonder twijfel
dat het Christen leven een dansend, springend en durvend leven is.
- Eugene Peterson

"Men kan studeren omdat het brein hongerig is naar kennis,
zelfs bijbelkennis.
Maar men bidt omdat de ziel smacht naar God."
- Leonard Ravenhill


"... Dat je van kindsbeen af de Heilige Schrift kende,
die in staat is om u wijs te maken tot zaligheid
door het geloof in Christus Jezus.
Geheel de Schrift is gegeven door inspiratie van God,
en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering,
voor instructie in gerechtigheid,
dat de man van God kan worden voltooid,
goed toegerust voor elk goed werk. "
2 Timotheüs 3:15, 16, 17

Jehovah, ik vraag u dat u mijn verstand doet groeien.
Dat ik steeds meer wijsheid uit Uw Woord mag halen.
Laat Uw Woorden mij inspireren en transformeren,
naar een volwaardig en goed Christen mens.

Engelse versie / English version > A Bible Falling Apart Belongs to Someone who isn't

No comments:

Post a Comment