Thursday, 21 January 2010

Eer uw eigen woorden alsof zij een belangrijk contract zijn


Eer uw eigen woorden alsof zij een belangrijk contract waren. Zodra u het hebt gezegd, moet u het houden.


“Wie zijn mond in toom houdt behoedt zichzelf, maar hem die zijn lippen niet beheerst wacht onheil.” (Spr 13:3 WV78)

 “Wie een voorschrift versmaadt moet boeten, maar wie een gebod eerbiedigt blijft onverlet.” (Spr 13:13 WV78)

 “Wie wijs van hart is aanvaardt geboden, maar wie dwaasheid uitkraamt komt ten val.” (Spr 10:8 WV78)

 “De dwaas houdt zijn eigen weg voor recht, maar de wijze luistert naar raad.” (Spr 12:15 WV78)

 “Een berisping maakt op een verstandig mens meer indruk dan honderd stokslagen op een dwaas.” (Spr 17:10 WV78)

 “Meer heeft de rechtvaardige aan weinig dan zovele bedriegers aan rijkdom.” (Ps 37:16 WV78)

 “De rechtvaardige haat leugentaal, maar de zondaar gedraagt zich minderwaardig en schaamteloos.” (Spr 13:5 WV78)

 “(19:15) Laat welgevallig zijn de woorden van mijn mond en wat mijn hart bepeinst nu het verschijnt voor u, Jahwe, mijn rots, mijn losser.” (Ps 19:14 WV78)

 “Mijn zoon, als gij mijn woorden aanneemt en mijn geboden zorgvuldig bewaart en uw oor dan spitst op de wijsheid en uw hart naar het inzicht keert, ja, als gij de schranderheid tot u roept en tot het inzicht uw stem verheft, als gij ernaar zoekt als naar zilver en speurt als naar verborgen schatten, dan zult gij de vrees voor Jahwe verstaan en vindt gij de kennis van God. Jahwe immers geeft de wijsheid; uit zijn mond komen kennis en inzicht. Hij verzekert de voorspoed van de rechtvaardigen en de bescherming van wie onberispelijk leven. Hij behoedt de paden van het recht en beschermt de weg van zijn getrouwen. Dan zult gij gerechtigheid verstaan en recht, rechtschapenheid en alle goede wegen.” (Spr 2:1-9 WV78)

In de dagelijkse werkelijkheid, zijn de woorden als centjes - gaande van hand tot hand, mond tot mond. Soms hebben wij een onderbreking in onze „hersenen tot mond“ verbinding. De ziel, het hart en de hersenen zouden in harmonie moeten zijn, en woorden moeten niet meer zijn dan een goed hulpmiddel dat wijselijk wordt gebruikt.