Friday, 29 January 2010

Geketend zijn door de liefde voor een ander


"Mijn vrijheid als een christen behoort altijd geketend te zijn
door de liefde die ik hoor te hebben voor een ander.
- Avery D. Miller


"In de lange adem is de kracht van de liefde meer vergend
dan de kracht van haar om gelijk te halen bij de Heer."

- Lewis B. Smedes

"Christus eist dat de drijvende kracht in je leven liefde moet zijn.
Alle andere dingen, hoewel ze belangrijk zijn, komen op de tweede plaats.
Liefde is het teken van ware discipelschap."
- Solly Ozrovech

"Te vaak onderschatten we de kracht van een aanraking, een glimlach, een vriendelijk woord,
een luisterend oor, een eerlijk compliment of een klein liefdevol gebaar.
Alles heeft de potentie om een leven te veranderen."
- Leo Buscaglia

“Haat brengt ruzie voort, liefde dekt alle fouten toe.”
Spreuken 10:12

“Beoefent vooral de onderlinge liefde met volharding,
want de liefde bedekt tal van zonden.”
1 Petrus 4:8

“Wie vriendschap zoekt, dekt fouten toe,
wie ze telkens oprakelt, verliest zijn vrienden.”
Spreuken 17:9

God, ik wil dat mijn ziel gereinigd blijft door de waarheid te gehoorzamen.
Geef dat ik zowel vrienden als vijanden van mij weet te aanvaarden
en te beminnen met oprechte broederliefde, met hart en vurigheid.

Engelse versie / English version > To be chained by love for another one

No comments:

Post a Comment