Friday 29 January 2010

Herziene Statenvertaling Kennismaking

Op 4 december a.s. zal in Dordrecht de complete herziening van de Statenvertaling
gepresenteerd worden. Met het oog op de nadere kennismaking en de beproeving van de herziening verscheen vorige week een paralleleditie waarin vijf bijbelboeken in de Statenvertaling en in de herziene Statenvertaling naast elkaar zijn afgedrukt, op elke pagina van beide vertalingen een kolom: 1 Samuel, Prediker, Jesaja 1 tot en met 39, Mattheüs en 1 Korinthe. In de afrondende fase van het project stelt het bestuur van de stichting HSV reacties vanuit de gemeenten erg op prijs. De paralleleditie is een uitgave van Jongbloed en kost € 14,95.

No comments:

Post a Comment