Friday, 29 January 2010

God: menselijk idee of Goddelijke openbaring

Twee juristen publiceren e-maildiscussie over bestaan van God en Bijbel.

Advocaat en theoloog mr. drs. J. P. (Jan) de Man en mr. dr. H. (Henk) van der Werf, oud-vicepresident van de rechtbank in Den Bosch, gingen per e-mail met elkaar in discussie over het bestaan van God en de Bijbel

Hun mailwisseling, welke duidelijk de verschilpunten tussen beide juristen laat zien, is deze week gepubliceerd onder de titel ”De plaats van God: menselijk idee of Goddelijke openbaring” (uitg. Free Musketiers, Zoetermeer). Dr. E. P. Meijering, oud-lector theologie aan de Universiteit Leiden, schreef een voorwoord.

De Man beaamt dat de Bijbel een menselijk boek is, maar tegelijkertijd is het volgens hem een „volledig goddelijk” boek. Het Nieuwe Testament, schrijft hij, is gebaseerd op duidelijke bronnen en verifieerbare getuigenissen, dus is er geen sprake van „corrupte teksten.”

Een ”gelovige atheïst”, zoals ds. Hendrikse zichzelf typeert, is volgens De Man een „innerlijke tegenstrijdigheid.” „Overigens is de doctrine van ds. Hendrikse niet nieuw. Een geloof zonder God is door een bepaalde vorm van vrijzinnigheid reeds van alle tijden voorgestaan.”


Lees meer >E-maildiscussie over Godsbestaan en Bijbel