Saturday 9 January 2010

Mensen die bidden reageren gezonder op stress


'Mensen die bidden reageren gezonder op stress'

Christenen die regelmatig bidden, hebben net als anders mensen last van stress, maar ondervinden er minder schade van. Dat blijkt uit onderzoek van psycholoog Adrie Huttenga-Menninga (55) die met dit onderzoek haar titel Master of science behaalde.

In het onderzoek bij mensen die gebed als ‘religieuze coping' hanteren, heeft Huttenga gemeten of er bij stress effect is op negatieve gevoelens. "Wanneer mensen aangeven dat ze vaak geloven in gebedsverhoring en vaak vrede hebben met de omstandigheden als ze bidden, dan blijkt dat ze minder negatieve gevoelens ervaren in perioden van stress. De alledaagse stress is er wel, maar er zijn minder negatieve gevoelens gerelateerd aan deze stress."

De 23 mensen die onderzocht werden, waren allemaal protestantse christenen. Ze moesten een week lang 10 maal per dag een vragenlijstje invullen waarin ze aangaven hoezeer ze last hadden van negatieve gevoelens zoals onzekerheid, somberheid, angst, enzovoorts. Een aantal van deze vragen ging over activiteit-gerelateerde stress, zoals: ‘Waar ben je mee bezig? Kost je dat moeite? Vind je het prettig wat je doet?' En er waren vragen over de zelfwaardering, zoals: ‘Vind je jezelf een goed persoon? Vind je jezelf aardig?'

Huitinga heeft als psycholoog al vele gesprekken met cliënten gehad en ook vaak met hen gebeden. Huttenga: "Als cliënten het op prijs stellen, stel ik voor om samen te bidden. Het is me meerdere malen opgevallen hoe mijn cliënten konden veranderen na een kort en een eenvoudig gebed, soms meer dan na een lang gesprek. Dat maakte vaak indruk op mij en dat is ook de reden geweest dit onderzoek te starten. Gebed en geloof hebben wel degelijk invloed op je psychische welbevinden."

Bron: Uitdaging

No comments:

Post a Comment