Saturday, 9 January 2010

Groep baptisten wijst op belang Reformatie


Groep baptisten wijst op belang Reformatie

Een groep baptisten wil het gedachtegoed van de Reformatie meer aandacht geven binnen baptistengemeenten. De groep, verenigd in 'Sola 5 Baptisten; , bestaat uit voorgangers en leidinggevenden uit baptistengemeenten, De naam verwijst naar de vijf sola’s van de Reformatie: Sola Scriptura, Sola Gratia, Sola Fide, Solus Christus en Soli Deo Gloria.

In maart treedt de groep –die al langer besloten conferenties organiseert– naar buiten met een conferentie in Doorn over de waarde van de geloofsbelijdenis. Centraal staat dan de London Baptist Confession of Faith van 1689, die is afgeleid van de Westminster Confessie.

In een manifest uiten de leden van de groep hun bezorgdheid over de ontwikkelingen in baptistengemeenten. De aandacht voor alternatieve manieren van gemeente-zijn is vaak "mensgecentreerd", wat leidt tot "oppervlakkigheid, verwarring en verwatering van het Evangelie", aldus het manifest. Ook staat bij baptisten het gezag van de Bijbel op verschillende manieren ter discussie, stelt het document. De verkondiging van het Woord functioneert daardoor "niet meer zoals zou moeten."

Lees het hele artikel bij het Reformatorisch Dagblad
 - Ikon

No comments:

Post a Comment