Friday, 15 January 2010

St Valentijn en Lupercalia, het purificatiefeest

Als het Christendom zich over Europa verspreide nam het veel van de heidense feesten over, maar hernoemden ze ter ere van de christelijke martelaren. Rond 496 na Christus verklaarde de paus Gelasius het feest voor Lupercalia een christelijke feestdag gevierd op 14 februari ter ere van de 3de eeuw Romeinse martelaar, Sint Valentijn.Het oorspronkelijke heidense feest werd gevierd van 13 tot 15 februari in een poging om boze geesten te verjagen en om de stad te zuiveren waardoor de gezondheid en de vruchtbaarheid in de mogelijkheid werd gesteld te bloeien,

***

As christianity spread across Europe it assimilated many of the pagan festivals, renaming them in honour of Christian martyrs. Around 496 AD Pope Gelasius declared the Lupercalia, celebrated on February 13th – 15th in an effort to dislodge evil spirits and purify the city thus allowing health and fertility to flourish, a Christian feast day to be celebrated on February 14th in honour of the 3rd Century Roman Martyr, Saint Valentine.

Read more >Not a Hallmark Holiday: The Ancient History of St Valentine's Day