Wednesday, 20 January 2010

Wees een klaarstaande gever

Christelijke Overdenking

Woensdag 20 Januari 2010

2 Corinthians 9:7 (26 kb)

2 Korinthiërs. 9:7

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Een iegelijk [doe], gelijk hij in [zijn] hart, voorneemt; niet uit droefheid, of uit nooddwang; want God heeft een blijmoedigen gever lief." (2Co 9:7 STV)

"Laat iedereen geven waartoe hij in zijn hart heeft besloten, zonder gevoelens van spijt of dwang. Want God houdt van een blijmoedige gever."

"En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief."

"Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft."

"Ieder moet voor zichzelf uitmaken hoeveel hij zal geven. Dwing niemand iets te geven, want dan doet hij het met tegenzin. God houdt ervan dat u met een blij hart geeft."

 

Overdenking van vandaag:

God werkt in ons om ons karakter en onze wil te vormen naar die van hem. God is een gever.Phil Ware God heeft er plezier in om ons overdadig te zegenen. Hij vraagt ons om hetzelfde te doen. Geven is geen formele taak die ons gegeven is om onze kerken en evangelisatiewerk te ondersteunen; nee, geven is een waarachtig deel van onze karakterverandering om meer zoals God te worden. Wij hebben onze toewijding, afhankelijkheid en prioriteiten aan het genadige werk van God verbonden.

 

Gebed:

Vader, vergeef me voor de keren dat ik terughoudend ben geweest in het uitdelen van de overvloed waarin u mij hebt laten delen. Maak mij tot een bron van zegen. Ik weet dat alles wat ik heb van u is. Help mij alstublieft om al die dingen te gebruiken zoals u ze zou gebruiken. In de naam van Jezus. Amen.

Engelse versie/ English version> Be a ready giver