Tuesday, 19 January 2010

Babylon beschadigd door Amerikaanse militairen

Volgens rapporten van de Iraakse ambtenaren, heeft het Amerikaanse leger grote schade aan de Bijbelse site van Babylon aangericht. Door het oprichten van Camp Alpha als de site van een multinationale militaire operatie, in het gebied van de hangende tuinen van Babylon is daar ook zeer veel schade aangericht aan een van de wonderen van de antieke wereld. Babylon werd beschadigd toen de soldaten van de Verenigde Staten en hun aannemers grote schade veroorzaakten aan de Ishtar Poort en de processieweg door het graven, snijden, en nivelleren van de gebieden om volgens militaire normen te voldoen.

Lees meer >United States soldiers have been accused of damaging the ancient Biblical site of Babylon