Wednesday, 3 February 2010

Bijbellezen onder tieners van twaalf tot vijftien

De Schriftlezing is niet zelden een leeg ritueel geworden, een dode gewoonte waar weinig of niets van uit gaat naar de kinderen. Hierdoor krijgen de jongeren geen voorbeeld. De gevolgen daar van zijn merkbaar.

Ruim 32 procent van Nederlandse tieners van twaalf tot vijftien gaf aan (bijna) nooit in de Bijbel te lezen, blijkt uit een LCJ-onderzoek.

Bijna 6 procent komen er aan toe een paar keer per maand de Bijbel te lezen, terwijl meer dan 30 procent wekelijks de Bijbel enkele keren ter hand neemt. Ten slotte is er ook nog een groep jongeren die elke dag te rade gaat bij het Boek der boeken.  Uit dit onderzoek blijkt dat een grote meerderheid van de ondervraagde kerkelijke tieners regelmatig tot zeer regelmatig in de Bijbel leest. Maar het aantal niet-lezers is ook aanzienlijk. Meisjes doen het in dit opzicht beter dan jongens. Bijna 59 procent van de jongens leest nooit of bijna nooit in de Bijbel.

Veel tijd besteden de meeste tieners overigens niet aan de omgang met de Schrift. Doorgaans komt het neer op ‘even bijbellezen’: zo’n 80 procent is binnen tien minuten klaar, terwijl 45 procent aan vijf minuten al genoeg heeft.

Sommigen geven eerlijk aan dat ze er niet zoveel zin in hebben om de Bijbel in alle dingen van hun leven als richtsnoer te laten gelden.

No comments:

Post a Comment