Wednesday, 3 February 2010

Pro life March Brussels

De groep: "Pro life March Brussels" nodigt mensen uit om lid te worden van hun FaceBook Group en om samen op te stappen door Brussel voor het leven, na 30 jaar van rouw om omgebracht ongeboren leven.

Op 28 maart 2010 organiseren zij een mars in Brussel welke pluralistisch en apolitiek wil zijn. De mars heeft tot doel op tekomen voor de rechten van de vrouw en het ongeboren kind. Het zal dan 20 jaar zijn, dag op dag, na de depenalisering van abortus in België.

Zij eisen dat de overheid de vrouw op juiste wijze informeert over de dramatische gevolgen van een abortus en dat zij haar de concrete middelen geeft om voor het leven te kiezen. Zij vragen ook de afschaffing van de wet Lallemand-Michielsens die het zwakste lid van onze maatschappij elke bescherming ontneemt. Om te verzekeren dat de mars een succes
wordt vragen zij u, de groep te vervoegen en jullie kennissen te mobiliseren.

Op vrijdag 5 februari 2010 om 19u30 houden zij een vergadering op het volgend adres :
Warmoesstraat 9, 1210 Brussel (in de nabijheid van Metrostation Madou)

Zondag 28 maart 2010 om 14h30: Mars voor het Leven in Brussel, metro Schuman.

Iedereen heft zijn hand op tegen abortie