Wednesday, 3 February 2010

Bijbelnamiddagen in Brussel

Seniorenpastoraal Brussel organiseert iedere maand een Bijbelnamiddag, begeleid door pater Wilfried Rossel. Hij probeert een nieuwe kijk aan te reiken op de wonderbare wereld van de Bijbelse parabels. Thema van deze Bijbelnamiddagen: 'Jezus, weergaloze verteller'.

De namiddagen vinden telkens plaats op een maandag, in het vicariaatsgebouw, Vlasfabriekstraat 14 in Sint-Gillis. Men kan deelnemen aan de hele reeks, maar elke sessie is ook afzonderlijk te volgen.

In 2010 zijn er nog sessies op 8 februari, 8 maart, 19 april, 3 mei en 14 juni.

Info: Myriam Van den Nest, Seniorenpastoraal, Kardinaal Cardijnplantsoen 6, 1020 Laken, telefoon 02 479 23 62, e-mail seniorenpastoraal@dommel.be.