Thursday 11 February 2010

Een kerk verlaten om lid te worden van een ander

Als wij ons serieus met de vraag bezighouden of we uit de kerk willen gaan waar we lid van zijn, vrijwillig of niet, dan is er maar een ding dat er toe doet. Is die kerk de ware kerk of niet? En dat meten we niet af aan velerlei omstandigheden, maar aan de drie kenmerken genoemd in de belijdenis van de kerk: wordt de prediking zuiver naar Gods Woord bediend, worden de sacramenten zuiver bediend en wordt de tucht Schriftuurlijk gehandhaafd? Alleen in die weg is er sprake van de ware kerk van Jezus Christus.

Met de drie kenmerken spreken we over niet minder dan de sleutels van het Koninkrijk der hemelen. Zo is er via de kerk toegang tot God.


Lees meer > Verlaten van de kerk blijft een actueel thema > Kerk verlaten ofverwijderd worden

No comments:

Post a Comment