Monday, 15 February 2010

Geheime of publieke terugkeer van Jezus

Als broers en zusters van de Heer Jezus, geloven wij dat Jezus (Yeshua) uit de hemel zal terugkeren om de doden op te wekken tot leven en de wereld in oprechtheid te beoordelen.

Hoe Jezus terug zal komen vragen velen zich af en daarover zijn de meningen verdeeld. Zijn terugkomst is voer voor debat en er zijn reeds vele adviezen over dit gevormd.
Het schijnt dat er vele schaduwen van mening zijn die gaan van de geheime terugkeer tot een publieke terugkomst. Er zijn ook velen wie zeggen dat zij helemaal niet zeker zijn. Andy Walton heeft een artikel geschreven waarin hij het bewijsmateriaal in de Heilige Schrift bekijkt en probeert om de orde van gebeurtenissen samen te voegen die de terugkeer van Jezus - vooral vanuit het gezichtspunt van hen die nog in leven zijn en bij zijn komst in leven zullen blijven.
Hij bekijkt de orde van gebeurtenissen waarvan wij zeker kunnen zijn zoals Jezus die in fysieke wolken terugkeert waardoor al de mensheid ter wereld dit zal kunnen getuigen en waarbij op de trompetten zal worden geblazen door de engelen. Ook wordt er ons verteld dat de verkozenen zullen worden verzameld. Er schijnt één of andere vertraging te zijn tussen de opwekking van de doden wanneer de trompetgeluiden zullen klinken en levende gelovigen die zullen worden verzameld om met Christus te zijn.

Wij kunnen ook vragen of de stammen van de aarde reeds aan het rouwen zijn of de Zoon van de mens gezien hebben of volgen in de wolken van hemel.
Andy Walton vraagt zich af wat het „teken van de Zoon van de mens“ is dat veroorzaakt dat de aarde zal rouwen? Hij erkent dat wij sommige mensen met geloof en wat zonder geloof hebben. Maar allen groeien vermoeid op om op Christus zijn terugkeer te wachten.

Openbaring 1:7 zegt: “Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem aanschouwen, ook zij die Hem doorstoken hebben; en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, Amen!” (Opbenbaring 1:7 WV78) De stammen zullen rouw bedrijven (HSVNTPS, Lei) of treuren (GNB) of zich op de borst kloppen (Canis), treuren en jammeren (Boek). Dit weeklagen (Lu, NB, NBG, NBV, NLB, Synodalent, TelosNT, Vissering, Voorhoeve) of rouw bedrijven (Palm, SVV) vinden wij bij Mattheüs 24:30 vertaald als rouwen of weeklagen. “Dan zal het teken van de Mensenzoon aan de hemel verschijnen; alle stammen der aarde zullen weeklagen, zij zullen de Mensenzoon op de hemelwolken zien komen met macht en grote heerlijkheid.” (Mattheüs 24:30 WV78) Al de geslachten van de aarde zullen zich op de borst slaan (Lei). Hierbij stel ik mij dan ook de vraag hebben zij, die beweren dat Christus Jezus reeds terug gekeerd is, dan met grote macht, kracht en luister die Mensenzoon zien terugkeren?
De mensen slaan bij Jezus terugkeer letterlijk op hun borst uit zorg. Voor me kijkt het vreemd dat de Getuigen van Jehovah aan hun idee houden dat Jezus reeds is teruggekeerd, hoewel wij geen enkel geschrift vinden waar men bevestigt dat verscheidene mensen hem zagen. Nergens vinden wij een teken van deze gebeurtenissen publiekelijk bekend gemaakt.

Andy Walton erkent dat wij vaak denken dat Jezus snel naar de aarde daalt. Maar waarom zou hij moeten? Voor elk oog om hem te zien moet hij slechts over een periode van 24 uur naar de aarde dalen en als de wereld draait zou iedereen hem kunnen zien. Wat als zijn afdaling dagen of weken vergde? Hij is benieuwd. Jezus, zal definitief naar de aarde neerdalen en zijn voeten zullen komen te rusten op de eigenlijke Berg waarvan hij vertrokken is - de Olijfberg (zie Zacharia 14).

Wij kennen niet de dag of het uur wanneer Jezus zal komen aangezien hij als een dief in de nacht zal komen (1 Thessalonicenzen 5:2) en zal verschijnen aan de hemel, voor wanneer hij verschijnt, zal het te laat zijn om het gebeuren en gevolgen te veranderen. Maar Andy Walton denkt dat aan zij die op letten en gematigd blijven (vers 6), Jezus niet als dief zullen zien komen omdat zij het grote lawaai (2 Petrus 3:10) zullen erkennen. Wij moeten nu geloof hebben! Kijk daarom uit, omdat je noch de dag noch het uur kent waarin de Zoon van de mens zal komen.


Lees Andy Walton zijn artikel:

> About how Jesus might return. >

The Return of Jesus Christ – The Possible Order of Events –
For Those who are “alive and remain” at his Appearing

Click here to download the PDF of this article


Engelse versie / English version > Secret or public return of Jesus