Friday, 5 February 2010

Genade volgens Bonhoëffer

“Goedkope genade is genade zonder navolging, genade zonder kruis, genade zonder de levende mens geworden Jezus Christus.
Dure genade is de verborgen schat in de akker, omwille waarvan de mens eropuit gaat en met vreugde alles verkoopt wat hij had: de kostbare parel, voor welke prijs de koopman al zijn goederen prijsgeeft.
Dure genade is het Evangelie dat steeds weer gezocht moet worden.
Dure genade is de gave waarom moet worden gebeden.
Dure genade is de deur waarop geklopt moet worden.
Duur is zij omdat zij tot navolging roept, genade is zij omdat zij tot navolging van Jezus Christus roept.
Duur is zij omdat zij de mens het leven kost, genade is zij omdat zij hem het leven schenkt.
Duur is zij omdat zij de zonde veroordeelt, genade is zij omdat zij de zondaar rechtvaardigt.
Duur is de genade vooral daarom, omdat zij voor God duur is geweest en omdat voor ons niet goedkoop kan zijn wat voor God duur is.
Zij is daarom genade als Levend Woord, Woord van God dat Hij Zelf spreekt, zoals het Hem behaagt.”

No comments:

Post a Comment