Tuesday, 23 February 2010

God toont met nadruk hoe ver hij bereid is te gaan om Zijn kinderen redden

God toont met nadruk hoe ver hij bereid is te gaan om Zijn kinderen redden

„En hij zei, Jezus, herinner me wanneer u  in uw koninkrijk komt. En hij zei tegen hem, Waarlijk zeg ik u vandaag, jij zal met mij in Paradijs zijn.„ Lukas 23:42 – 43

„Wij geloven, bekennen, hebben berouw en sterven figuurlijk wanneer „wij met hem worden begraven, door doopsel in de dood“ (Romeinen 6 v 4). De berouwvolle dief geloofde, bekende, was berouwvol, en stierf letterlijk, nadat hij door de stervende Jezus was goedgekeurd: en zo werd hij de eerste die in Christus zou worden gedoopt.

Zo wat betekent dit voor onze broeder of zuster die, in zijn of haar nederigheid, onwaardig voelt, als elke juiste denkende broer of zuster voelt? Hier, zeker, is God, die met nadruk toont hoe ver hij bereid en enthousiast is te gaan om Zijn kinderen te redden. „De Heer is treuzelt niet, zoals sommigen denken, maar Hij zou niet willen dat om het even wie zouden moeten omkomen, maar dat allen tot inkeer of bekering  zouden komen (2 Petrus 3 v 9). De eerste dat in Christus in de Christelijke dispensatie moet worden gedoopt was niet iemand die wij zouden kunnen geselecteerd hebben, om op een voetstuk te zetten en te zeggen „Er is iemand tot wie u kunt opkijken en volgen.“ Nee, de eerste was een gewone misdadiger, maar één die zijn hulpeloosheid en zijn behoefte realiseerde, en op het enige te volgen voorbeeld keek, dat van die Ene„wie niets verkeerd had gedaan“.“


- Leslie Evans
-------
In vertaling uit: The Christadelphian: Volume 114 Bd. 114. electronic ed. Birmingham:
Christadelphian Magazine & Publishing Association, 2001, c1977, S. 114:216-217