Friday, 5 February 2010

Kerkvaders onmisbaar voor continuïteit christelijke traditie

De vragen rond God, de mens en de bestemming van het leven hebben hun actualiteit niet verloren. Juist op dit punt verdienen de vroegchristelijke theologen en filosofen navolging, stellen de auteurs van ”De status van de kerk­vaders” waarbij inzicht in de motieven van de patres in gesprekken met hun opponenten wordt gegeven. Paul van Geest, Eginhard Meijering en Liuwe Westra pleiten voor statusverhoging van de studie van de kerkvaders.

Van Geest wijst ook op de „weerbarstigheid” van de kerkvaders die een veelvoud aan theologieën vertegenwoordigen , die soms tegenstrijdig zijn (zoals uiteenlopende opvattingen over God, Christus, de sacramenten, de vrije wil et cetera), er is soms sprake van onbetrouwbare tekstverzamelingen en men sneed soms rigoureus in de teksten van voorgangers. Maar juist deze weerbarstigheid kan een impuls zijn voor vernieuwing van de studie van de kerkvaders, denkt Van Geest.

”De status van de kerkvaders. Geschiedenis, thema’s, perspectief”, door Paul van Geest, Eginhard Meijering en Liuwe Westra; uitg. Meinema, Zoetermeer, 2009; 244 blz.; ISBN 978 90 211 4223 4; € 21,50.
+
”De kerkvaders”, door Benedictus XVI; uitg. Colomba, Oegstgeest, 2009; ISBN 978 90 7381 083 9; 280 blz.; € 24,50.

Lees hier meer over >Actueel en weerbarstig

Met o.a.:
  • De discussie rond Athanasius en Arius over Jezus als de Zoon van God was uiteindelijk meer een theologische tegenstelling dan een tegenstelling in het geloof, geeft Meijering aan.
  • Mens een onderdeel van het leven van God.
  • De theologie van Athanasius en die van alle vroegchristelijke en zelfs van alle klassiek-christelijke theologen tot aan de verlichting was metafysisch, in de zin dat zij over een onafhankelijk van de mens zijnde God spraken.
  • Kerkvaders inspiratiebron voor de Rooms-Katholieke Kerk.