Wednesday, 10 February 2010

Wees overtuigd dat wij geliefd zijn


"Het grootste geluk in het leven is de overtuiging dat we geliefd zijn -
geliefd om wie we zijn, of beter gezegd, geliefd ondanks wie we zijn."
- Victor Hugo

"God houdt van ons zoals we zijn,
maar Hij houdt teveel van ons om ons zo te laten."
- Leighton Ford

„Wees overtuigd, schuchtere ziel,
dat hij teveel heeft gehouden van u
om op te houden van u graag te zien.“
- Francois de la Fenelon

"Vertrouw het verleden aan Gods genade toe,
het heden aan Gods liefde
en de toekomst aan Gods voorzienigheid."
- St. Augustine of Hippo

„Voor God heeft zo van de wereld gehouden
dat hij Zijn enige geboren Zoon gaf,
zo dat elkeen die in hem gelooft niet moet omkomen
maar het eeuwige leven zou hebben.“
Johannes 3:16

Ik dank U God omdat U de wereld met al het moois geschapen hebt
en omdat U de mens een tweede kans hebt gegeven
en dit ook voor mij wou doen.
Ik dank U dat U Uw zoon Jezus Christus
als loskoopoffer hebt willen aanvaarden.


Engelse versie  / English version > Be convinced that we are loved