Wednesday, 10 February 2010

Wees overtuigd dat wij geliefd zijn


"Het grootste geluk in het leven is de overtuiging dat we geliefd zijn -
geliefd om wie we zijn, of beter gezegd, geliefd ondanks wie we zijn."
- Victor Hugo

"God houdt van ons zoals we zijn,
maar Hij houdt teveel van ons om ons zo te laten."
- Leighton Ford

„Wees overtuigd, schuchtere ziel,
dat hij teveel heeft gehouden van u
om op te houden van u graag te zien.“
- Francois de la Fenelon

"Vertrouw het verleden aan Gods genade toe,
het heden aan Gods liefde
en de toekomst aan Gods voorzienigheid."
- St. Augustine of Hippo

„Voor God heeft zo van de wereld gehouden
dat hij Zijn enige geboren Zoon gaf,
zo dat elkeen die in hem gelooft niet moet omkomen
maar het eeuwige leven zou hebben.“
Johannes 3:16

Ik dank U God omdat U de wereld met al het moois geschapen hebt
en omdat U de mens een tweede kans hebt gegeven
en dit ook voor mij wou doen.
Ik dank U dat U Uw zoon Jezus Christus
als loskoopoffer hebt willen aanvaarden.


Engelse versie  / English version > Be convinced that we are loved

1 comment:


 1. “Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden.” (Joh 3:16-17 NBV)

  “Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken?” (Ro 8:32 NBV)

  “En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven.” (1Jo 4:9 NBV)

  “Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered.” (Efe 2:4-5 NBV)

  “Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.” (Ro 5:8 NBV)

  “Mogen onze Heer Jezus Christus en God, onze Vader, die ons zijn liefde heeft getoond en ons door zijn genade blijvende steun en goede hoop gegeven heeft,” (2Th 2:16 NBV)

  ReplyDelete